Pavel Hála

Nový způsob odhadu nejistoty sezonality

Publikováno 31. 10. 2018

Analýza sezonality je skvělý nástroj. Mnoho lidí ji však používá nesprávně. Berou sezonalitu jako dogma a často časují své obchody podle sezónních trendů na den přesně. Přestože sezonalita je velmi užitečná, nedává nám žádnou informaci o aktuálním stavu trhu. Ukazuje nám pouze převažující cenový trend za nějaké minulé období.

Proto pokud jde o sezonalitu, preferuji více Bayesovský přístup. To je důvodem, proč nedílnou součástí zobrazení sezónních vážených průměrů na SpreadCharts jsou také odhady nejistoty. Barevné kanály okolo křivek považuji za nepostradatelnou součást analýzy. Napovídají nám, jak spolehlivé jsou křivky sezónních průměrů během zkoumaného období. I velmi pěkně trendující průměry mohou být totiž pouze šťastnou shodou náhod.

Nicméně jsem dlouhodobě nebyl zcela spokojen se způsobem výpočtu nejistoty jako průměrné absolutní odchylky (MAD). Přestože samotný vzorec je v pořádku a navíc jde o vcelku robustní metodu i při malém vzorku dat, problém jsem viděl už ve výběru samotných dat. Ten totiž ignoruje rozdílnou cenovou úroveň, na které se kontrakt nachází v jednotlivých letech. Ta přitom nemá nic společného se sezonalitou, ale je dána valuací kontraktu na základě fundamentálních vlivů.

Proto jsem navrhnul nový způsob výpočtu barevných kanálů. Pro každý rok se spočítá 50-denní klouzavá 2. standardní odchylka. Následně se způměrují hodnoty za předchozích 5 a 15 let, čímž získáme pološířku barevného kanálu. A to je vše. Jde o velmi jednoduchý výpočet, který umožňuje zbavit se vlivu různé valuace kontraktu v průběhu let a přitom zachovat věrný odhad rozptylu ceny.

Na následujícím obrázku můžete vidět, jak to vypadá například pro populární bear spread na kukuřici (ZCN19-ZCZ18):

 

 

Nový způsob výpočtu si můžete sami zobrazit v aplikaci SpreadCharts.

Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak sami pro sebe interpretovat šířku barevných kanálů, uvažujte o nich jak o očekávaném tvaru 50-denních Bollinger Bands během nějakého období.

Posted in Novinky and tagged
Pavel Hála

Pavel is the founder and CEO of SpreadCharts.

Všechny články

Nenechte si ujít další zajímavé články

Pavel Hála

Spouštíme vylepšený model pro signály

Osobně považuji signály generované modelem umělé inteligence za základní kámen našeho software. Komoditní signály sice...

Celý článek
Pavel Hála

Data > názory

Před dvěma týdny můj bayesovský model pro akcie vydal silný buy signál. Můj osobní názor...

Celý článek
Pavel Hála

Dřevo je mrtvé, ať žije dřevo

Pokud obchodujete futures na dřevo, určitě jste si všimli, že už nějakou dobu nepřibyly žádné...

Celý článek
Pavel Hála

SPECIAL REPORT: Náklady těžařů stříbra

Před více než týdnem jsem zveřejnil tento trochu tajemný tweet. I když šlo o reakci...

Celý článek