Pavel Hála Pavel Hála

Nový graf: Sezonalita po měsících

V aplikaci SpreadCharts jsme měli dva typy grafů pro analýzu sezonality. Sezónní průměry vám dají rychlý přehled o sezónních trendech, zatímco graf skládané sezonality je vhodný pro podrobnější analýzu. Dnes jsme přidali třetí typ grafu – sezonalitu po měsících.

 

 

Samotný graf vydá za tisíc slov:

 

 

Graf zobrazuje kolikrát (v % vyjádření) vzrostla cena kontraktu/spreadu v každém měsíci za posledních 5, 15 a 30 let. Zaměřme se například na červenou křivku. Její hodnota pro srpen je přesně 0%, což znamená, že cena prosincového kontraktu vzrostla během srpna 0 krát za posledních 5 let. Jinak řečeno, cena během srpna spadla pokaždé za posledních 5 let, což je celkem silná sezónní tendence. Když se posuneme do září, křivka vyskočí na 60%, tedy cena vzrostla 3 krát během posledních 5-ti let. To se jeví jako lehce pozitivní sezónní trend. Když se ale podíváme na 30-ti letou křivku pro září (žlutá), tak vidíme hodnotu 30%. Za posledních 30 let tedy cena během září vzrostla pouze 9 krát.

Myslím si, že je to jasné. Nový graf vám poskytne dodatečnou informaci o spolehlivosti sezonality v jednotlivých měsících. Nezapomeňte, že to nijak nevypovídá o velikosti očekávaného sezónního pohybu, pouze o frekvenci s jakou nastal.

 

 

Nový graf může být skvělým doplňkem sezónních průměrů nebo grafu skládané sezonality. Když už mluvíme o průměrech, rozhodli jsme se k 5-letému a 15-letému průměru přidat také 30-letý průměr, tak aby to bylo v souladu s grafem sezonality po měsících. Osobně si myslím, že 30 let je příliš dlouhé období a mnoho trhů za tu dobu projde fundamentální změnou, která může učinit staré sezónní trendy irelevantními (představte si třeba trh se zemním plynem v USA před hydraulickým frakováním). Nicméně to je věc názoru a necháme na vás, abyste se rozhodli, která perioda je na každém trhu nejvíce relevantní.

Check out also these great articles:

Pavel Hála
Pavel Hála
Pavel is the founder and CEO of SpreadCharts.