Elena Lindišová

Komoditní spready 11: Co zobrazuje contango histogram?

Publikováno 28. 2. 2018

Za těch deset dílů našeho seriálu o komoditních spreadech jste se toho naučili skutečně hodně. Už rozumíte tomu, co jsou spready, jak se obchodují a jak si postavit vlastní strategii na základě aktuální situace na trhu. Výborně. Dnes si vysvětlíme o něco pokročilejší věc, kterou velmi častou využívám v mém obchodování – contango histogram.

Na začátek ještě krátký slovník

Když mluvíme obecně o contangu, můžeme tím myslet jak contango, tak i backwardation. Contango totiž označuje obecně strukturu trhu a počítá se podobně jako bear spread, tzn. rozdíl cen vzdálenějšího kontraktu a bližšího kontraktu podělený cenou bližšího kontraktu. Například pro první dva expirační měsíce se spočítá jako (F2-F1)/F1. Z toho vyplývá, že contango je kladné, pokud je vzdálenější kontrakt (F2) dražší než ten bližší (F1). Takovému stavu trhu běžně říkáme prostě jenom contango.  

Opačná situace je záporné contango, kdy je například rozdíl F2-F1 záporný. První expirační měsíc je tedy dražší ve srovnání s tím vzdálenějším. Tento stav trhu se označuje jako backwardation.

Contango histogram

A teď již můžeme přejít na contango histogram. Vodorovná osa představuje stupeň contanga. Nejprve si najdeme nulu, kterou nám na první pohled identifikuje světlejší sloupec. Napravo od nuly se trh nacházel v contangu a nalevo od nuly v backwardation. Svislá osa grafu pak představuje četnost v dnech. Je to v podstatě velmi jednoduché. Hodnota každého sloupce na svislé ose nám říká, kolikrát se trh mezi dvěma vybranými kontrakty nacházel v určitém stupni contanga za určitou dobu. To znamená, že čím vyšší je sloupec, tím častěji se trh v daném stavu nacházel. A naopak.

Na následujícím grafu je zobrazen contango histogram kukuřice, konkrétně kombinace mezi prvními dvěma expiračními měsíci za posledních 15 let.

 

 

Contango histogram tedy zobrazuje rozložení (distribuci) contanga za poslední rok, posledních 5 let, 15 let, atd. Je to výborná pomůcka, protože již na první pohled je zřejmé, v jakém stavu se trh nejčastěji vyskytoval. A to je pro nás jako spreadové obchodníky velmi užitečná informace.

Nepostradatelná je ovšem svislá barevná přímka. Jednoduše nám zvýrazňuje aktuální stupeň contanga. Díky ní můžeme porovnat aktuální stav trhu s historickým rozložením. Na první pohled tak vidíme, zda se trh právě nachází v běžném stavu a neděje se tedy nic výjimečného, nebo se trh naopak nachází na nějakém extrému.

To ale není vše, co nám aplikace SpreadCharts v souvislosti s histogramem poskytuje. V levém horním rohu najdete také procentuální vyjádření četnosti contanga. Například na následujícím grafu je zobrazen histogram pro sóju. A můžeme zde vyčíst, že třeba mezi druhým a třetím expiračním měsícem se trh nacházel v contangu v 63.1% času za posledních 5 let. Myslí se tím kladné contango, takže ten zbylý čas se trh logicky nacházel v backwardation.

 

 

Co nás čeká příště?

Jak si správně sestavit spread jsme si již vysvětlili. Zůstává ale otázka, jakou kombinaci kontraktů v konkrétní situaci zvolit? Někdy je možností méně, jindy více, ale vždy máme na vybranou. A právě na tohle se příště podíváme.

Posted in Edukativní články and tagged ,

Nenechte si ujít další zajímavé články

Pavel Hála

Spouštíme vylepšený model pro signály

Osobně považuji signály generované modelem umělé inteligence za základní kámen našeho software. Komoditní signály sice...

Celý článek
Pavel Hála

Data > názory

Před dvěma týdny můj bayesovský model pro akcie vydal silný buy signál. Můj osobní názor...

Celý článek
Pavel Hála

Dřevo je mrtvé, ať žije dřevo

Pokud obchodujete futures na dřevo, určitě jste si všimli, že už nějakou dobu nepřibyly žádné...

Celý článek
Pavel Hála

SPECIAL REPORT: Náklady těžařů stříbra

Před více než týdnem jsem zveřejnil tento trochu tajemný tweet. I když šlo o reakci...

Celý článek