Pavel Hála

Komoditní spready 16: Sezónní průměry

Publikováno 5. 8. 2019

V minulém díle seriálu jsme si odkryli jak funguje sezonalita. Dnes se přesuneme více směrem k praxi. Nejjednodušším způsobem zobrazení sezonality jsou sezónní průměry. Samozřejmě je najdete i v aplikaci SpreadCharts, takhle např. vypadají pro prosincovou pšenici:

 

 

Jak se průměry počítají

Především se nejedná o obyčejné aritmetické průměry. Výpočet je mnohem složitější. Nebudu zacházet do úplných podrobností, protože bych vás tím pravděpodobně nudil. Vysvětlím ale princip výpočtu, abyste tomuto nástroji rozuměli, až ho budete používat na SpreadCharts.

Udělejme to na příkladu. Budeme mít za cíl sestrojit sezónní průměry například pro futures na prosincovou pšenici (ZWZ19). První krok je poskládání cen z předchozích let (předchozích expiracích) na sebe, tak jak to můžete vidět na následujícím grafu skládané sezonality.

 

 

Poté zvolíme požadovaný počet let (křivek). Bude nás zajímat například sezónní trend za posledních 5 a 15 let. Spočteme vážený průměr z vybraných křivek. Každému roku přísluší váha v závislosti na jeho běžném rozptylu. Díky tomu abnormální roky tolik nezkreslí výsledný průměr.

Poté budeme potřebovat zobrazit tyto průměry společně s cenou aktuálního kontraktu, to je nyní ZWZ19. Jenomže zobrazit průměry dohromady s aktuální cenou není jednoduché. Tyto křivky se mohou pohybovat na velmi odlišných škálách, obzvláště pokud komodita je v dlouhodobém trendu. Z takového grafu bychom toho příliš nevyčetli. Proto posuneme křivky průměrů směrem k ceně aktuálního roku, tak aby se co nejlépe překrývaly. Dále nesmíme zapomenout na to, že dlouhodobě se nemusí výrazně měnit pouze cena, ale také volalitila této ceny. Proto musíme u průměrů přeškálovat i tuto veličinu, což znamená je natáhnout nebo naopak smrsknout. A konečně takto vypadají výsledné průměry. Osa y odpovídá ceně aktuálního kontraktu (modrá):

 

 

Měli bychom ale něco vědět také o nejistotě našeho odhadu. Jinými slovy, jak spolehlivý je trend zobrazený sezónními průměry v určitém období. Přesně k tomuto účelu slouží barevné kanály okolo křivek průměrů. Počítají se z klouzavé 50-ti denní 2. standardní odchylky jednotlivých let. Přesně je to vysvětleno v tomto starším článku. Od té doby došlo pouze k jedné změně, a sice že i šířka těchto kanálů se škáluje podle rozptylu. To činí odhad nejistoty daný těmito kanály mnohem méně spolehlivý, protože část informace se během škálování ztrácí. Je to ale nutnou podmínkou, jinak by výsledné grafy nebyly příliš dobře čitelné. Proto dává smysl porovnávat pouze relativní změnu šířky kanálu. Takto vypadá kompletní graf:

 

 

Výhody a nevýhody

Každý nástroj nebo analýza má silné a slabé stránky. Nic není černobílé a sezónní průměry nejsou vyjímkou. Nejprve bych vyzdvihl výhody:

  • Jasný a srozumitelný způsob vyjádření sezónních trendů
  • Snadný na použití, šetří čas s analýzou
  • Odfiltruje abnormální roky a jiné rušivé vlivy
  • Barevné kanály dávají základní povědomí o vývoji spolehlivosti odhadu sezonality v průběhu času

A nyní nevýhody:

  • Skrývá roky, kdy sezonalita selhala a tím podhodnocuje skutečné riziko
  • Agregace dat napříč obdobím mnoha let nedává informaci o dlouhodobých změnách v sezónních trendech jednotlivých komodit

Jak používat sezónní průměry?

Jak jsme vysvětlili v předchozím díle tohoto seriálu, sezonalita je velmi nepřesný jev. Viděl jsem lidi trávit dlouhé hodiny velmi podrobnou analýzou sezonality, kdy pečlivě zkoumali sebemenší záchvěv v sezónních křivkách a podle toho plánovali své obchody na den přesně. Všichni později došli k tomu, že to byla ztráta času. Sezonalita takto nefunguje. Je to stejné jako očekávat každý rok první sníh 6. prosince, jenom proto že to tak vyšlo na základě nějaké statistiky.

Správný přístup k analýze sezonality je nepřehánět to s děláním silných závěrů. Většina komodit vykazuje sezónní chování, o tom není pochyb. Ale načasování sezónních vlivů může být velmi proměnlivé. Pár týdnů dopředu nebo dozadu nehraje žádnou roli. Z tohoto důvodu jsou sezónní průměry dostačujícím nástrojem pro analýzu sezonality. Vůbec nevadí, že spoustu cenových pohybů vyhladí. Důležitá je pouze správná interpretace. Dívejte se na směr jejich pohybu v nejbližších týdnech až měsících a nesnažte se věci komplikovat příliš podrobným zkoumáním drobných pohybů. Pouze byste v datech hledali něco, co tam není.

Průměry jsou užitečné především při procházení většího množství obchodních příležitostí. Rychle pomocí nich získáte představu, zda je sezónní výhled příznivý nebo nikoliv. Nicméně při podrobné analýze již vybraného kandidáta na obchod je rozumné podívat se také na podrobný graf skládané sezonality. Ne kvůli přesnějšímu časování vstupu, ale z důvodu lepšího odhadu rizika příležitosti. Hledejte abnormální roky, kdy sezonalita selhala a došlo k silnému protipohybu. Jaký by opakování takového scénáře mělo dopad na váš obchodní účet? To je informace, kterou vám samotné sezónní průměry nemohou poskytnout.

Posted in Edukativní články and tagged ,
Pavel Hála

Pavel is the founder and CEO of SpreadCharts.

Všechny články

Nenechte si ujít další zajímavé články

Pavel Hála

Dřevo je mrtvé, ať žije dřevo

Pokud obchodujete futures na dřevo, určitě jste si všimli, že už nějakou dobu nepřibyly žádné...

Celý článek
Pavel Hála

SPECIAL REPORT: Náklady těžařů stříbra

Před více než týdnem jsem zveřejnil tento trochu tajemný tweet. I když šlo o reakci...

Celý článek
Pavel Hála

Je bear market za námi?

Minulý rok jsme mnoho z vás zachránili před bear marketem na akciích. Nyní se samozřejmě...

Celý článek
Pavel Hála

Přelomová změna na trhu se sazbami

Je něco vzrušujícího na úrokových sazbách? Většinou se jedná o nudné trhy, které se obchodují...

Celý článek