Elena Lindišová

Komoditní spready 7: Proč jsou interdelivery spready méně rizikové?

Publikováno 19. 1. 2018

Z předchozích lekcí už víme vše potřebné k pochopení té nejdůležitější charakteristiky komoditních spreadů, konkrétně interdelivery spreadů – nižší riziko v porovnání s čistými futures. S tím jde ruku v ruce také potřeba nižších marginů, z čehož vyplývají další výhody. Dnes si to vše vysvětlíme.

Malé opakování

Z minulého dílu víme, že všechny typy spreadů budeme obchodovat podle vzorce: LONG – SHORT. To znamená, že jeden kontrakt nakoupíme a druhý kontrakt v ten samý čas prodáme. Díky tomu, že většina burz spready rozeznává jako celek, nemusíme tyto dvě pozice řešit odděleně. Postačí nám zvolit combo příkaz a broker se o vše postará.

Musím zde ale upozornit, že v případě intermarket spreadů broker nemusí garantovat vyplnění obou noh spreadu zároveň. U interdelivery spreadů plnění naopak garantuje.

Interdelivery spready

Teď se zaměřme na interdelivery spready. Ze 4. dílu tohoto seriálu již víme, proč jsou ceny různých kontraktů na tutéž komoditu jiné. Příčinou je existence dvou stavů trhu – contanga a backwardation. Takže je nám jasné, proč interdelivery spread, který zobchodujeme jako LONG-SHORT, není nulový. Zbývá nám ještě vysvětlit, jak je možné, že se spready rozšiřují nebo zužují. To nás čeká příště. Vraťme se teď ale k dnešnímu tématu, kterým je riziko.

Představte si, že v nejbližší době očekáváte růst ceny cukru. Rozhodnete se proto nakoupit třeba březnový kontrakt (long pozice na SBH18). Pokud by jste byli obchodníkem, který obchoduje čisté futures kontrakty, nákup kontraktu by byla vaše konečná pozice.

Pokud jste ale spreadový obchodník, proti této long pozici se zajistíte protipozicí, tzn. prodejem jiného futures kontraktu na cukr. Řekněme, že prodáte vzdálenější květnový kontrakt (short pozice na SBK18). Tímto jste otevřeli pozici na spread s označením SBH18-SBK18, kterému se taky říká bull spread. Tím vás ale ještě nechci zatěžovat. Co jsou bull a bear spready si vysvětlíme v dalších lekcích.

Spread jako forma zajištění

V konečném důsledku jste tedy komoditu nakoupili a zároveň i prodali. Spreadová pozice je proto de facto forma hedgingu. Vaši long pozici jste si zajistili opačnou short pozicí. Futres kontrakty napříč term structure se sice nehýbou úplně stejně, ale hýbou se velmi podobně. Proto platí, že ztráta na jedné straně spreadu je z velké části vykompenzována ziskem na druhé straně spreadu.

A již určitě tušíte, proč je obchodování interdelivery spreadů méně rizikové. Představte si, že držíte jenom long pozici na cukr. Tato pozice se dostane do ztráty třeba $1000. Pokud ale držíte spread, na jiném kontraktu jste zároveň short. A tato pozice je logicky naopak v zisku řekněme $800. Takže Vaše ztráta není $1000, ale jenom $200. To je obrovský rozdíl.

Nižší margin

Z podstaty interdelivery spreadů tedy vyplývá, že průměrná mezidenní volatilita spreadů je nižší v porovnání s futures. Tento fakt si uvědomují také brokeři a zohledňují ho v požadované záloze, které se říká margin. Uvedu příklad:

Margin k otevření kontraktu na ropu CLH18: $2 405

Margin k otevření spreadu CLN18-CLM18: $140

Jistě uznáte, že je to velký rozdíl.

Intermarket spready

U intermarket spreadů to ale tak jednoduché není. Spread je totiž složen ze dvou různých komodit. Představme si například spread mezi kukuřicí a pšenicí. Když bude kukuřice růst, pravděpodobně porostou všechny kontrakty na kukuřici. Ale to neznamená, že musí nutně růst také pšenice. Trhy se zrninami jsou sice do jisté míry provázané. Ve spoustě odvětví lze kukuřici nahradit pšenicí a obráceně – např. jako krmivo nebo v produkci biopaliv.

Vztah mezi těmito dvěma komoditami je ale přesto mnohem volnější, než mezi futures kontrakty v rámci jedné komodity. Nikoho nepřekvapí když kukuřice poroste a pšenice bude klesat. Riziko je u tohoto typu spreadů proto podstatně větší a tím pádem je vyšší i margin (záloha brokerovi).

Nižší potřebný kapitál

Z toho vyplývá ještě jedna obrovská výhoda interdelivery spreadů – potřeba nižšího kapitálu v porovnání s čistými futures. Je to logické. Riziko $1000 na jeden futures kontrakt vyžaduje vyšší účet, než riziko třeba $200 na jeden spread.

Shrnutí

U interdelivery spreadů v porovnání s futures platí:

Nižší volatilita -> nižší riziko -> nižší margin -> menší potřebný kapitál.

Co nás čeká příště?

Příště si vysvětlíme další důležitou věc a tou je proč vlastně můžeme na spreadech vydělat. Odpovíme si na otázku, proč nejsou cenové rozdíly mezi jednotlivými futures kontrakty stejné a proč se ceny těchto futures nehýbou stejně.

Posted in Edukativní články and tagged

Nenechte si ujít další zajímavé články

Pavel Hála

Svezli jste se na Bitcoinu?

Vydělali jste na tomto neuvěřitelném pohybu Bitcoinu? Věřím, že ano. Dne 21. května Bitcoin provedl...

Celý článek
Pavel Hála

Spouštíme vylepšený model pro signály

Osobně považuji signály generované modelem umělé inteligence za základní kámen našeho software. Komoditní signály sice...

Celý článek
Pavel Hála

Data > názory

Před dvěma týdny můj bayesovský model pro akcie vydal silný buy signál. Můj osobní názor...

Celý článek
Pavel Hála

Dřevo je mrtvé, ať žije dřevo

Pokud obchodujete futures na dřevo, určitě jste si všimli, že už nějakou dobu nepřibyly žádné...

Celý článek