Pavel Hála

Ultimátní nástroj na valuaci trhu

Publikováno 3. 6. 2021

Vypustili jsme další aktualizaci aplikace SpreadCharts. Nezapomeňte si smazat dočasné soubory v prohlížeči, tak aby se vám načetla nová verze aplikace. Většinou by ale mělo stačit znovunačtení aplikace pomocí Ctrl+Shift+R.

Zde je výpis pár nejdůležitějších změn:

  • když kliknete na ticker příležitosti v signálech, otevře se vám příslušný cenový graf v nové záložce v Charts
  • možnost zvolit si způsob napojování pro kontinuální kontrakty (podle expirace nebo max OI) i v grafu histogramu kontinuálních kontraktů
  • nové tlačítko Tools v pravé části vstupního pole v charts, které ukrýva volbu datumu a další méně používané nástroje
  • desítky dalších drobných oprav a vylepšení
  • hlavním bodem této verze je ale vylepšený graf kontinuální ceny a histogram konkrétních kontraktů

 

Předchozí verze grafu kontinuální ceny a histogramu

K nejvýznamnější změně došlo v grafu kontinuální ceny a histogramu konkrétních kontraktů a jejich kombinací, jako např ZCZ21, ZCN22-ZCZ21, 100*(ZCN22-ZCZ21)/ZCZ21, apod. Grafy pro kontinuální kontrakty jako jsou např ZC1, 100*(ZC2-ZC1)/ZC1 zůstávají beze změny.

Graf kontinuální ceny konkrétního futures kontraktu nebo spreadu byl dříve sestrojen výběrem posledního roku dat pro každý expirační rok a jejich spojením dohromady ve výsledném grafu. Jednotlivé expirace byly na denním timeframe (zoom 2 roky a méně) barevně rozlišeny. Zde je dobrý příklad pro spread ZCN22-ZCZ21:

Tento způsob napojování jednotlivých let dával smysl. Vybíral se poslední rok existence daného kontraktu, protože právě během tohoto období je nejlikvidnější. To ovšem přinášelo určitá omezení. Pokud jste zadali futures kontrakt nebo spread, který měl více než rok do expirace, cena vámi zadaného kontraktu se na grafu vůbec neobjevila. Místo toho čárový graf končil předchozím expiračním rokem. Příkladem může být vzdálený spread ZCN23-ZCZ22. Poslední den na grafu ve skutečnosti náleží spreadu ZCN22-ZCZ21 (červená křivka).

Tento jev byl více problematický na kontinuálním histogramu. Ten totiž pro konkrétní konktrakty a jejich spready vezme data z grafu kontinuální ceny a provede jejich statistickou analýzu. Zde je histogram opět pro spread ZCN23-ZCZ22, jako v předchozím případě. Problém je, že poslední cena (svislá modrá čára) odpovídala nikoliv poslední ceně spreadu ZCN23-ZCZ22, nýbrž poslední ceně spreadu ZCN22-ZCZ21. Právě to totiž byla poslední hodnota na grafu kontinuální ceny (viz výše). Naneštěstí tento fakt nebyl ze samotného histogramu nijak patrný, pokud si člověk zároveň nezobrazil i kontinuální cenu pro ten samý spread.

Když to shrnu, nebyli jste schopni provést analýzu valuace kontraktů nebo spreadů, které měly více než rok do expirace. To bylo nepříjemné hlavně pro spready, protože narozdíl od jednotlivých futures kontraktů je bežné obchodovat i poměrně vzdálené spready.

Nicméně nejednalo se o chybu. Graf kontinuální ceny pro konkrétní kontrakty (a tím pádem i histogram) byl definován tak, že pro každý kontrakt vezme data právě posledního roku jeho existence. Velmi jednoduše jsme mohli na histogramu jako poslední cenu zobrazit cenu skutečně zadaného spreadu (ZCN23-ZCZ22 v předchozím příkladě), namísto poslední hodnoty z grafu kontinuální ceny (tj. spread ZCN22-ZCZ21). Ale to by byl nesprávný přístup. Porovnáváním ceny spreadu, který má řekněme rok a půl do expirace s distribucí historických dat s průměrnou dobou do expirace prešně půl roku, by bylo jako porovnávat hrušky s jabkama. Výsledek takové analýzy by nebyl relevantní a mohl by vést k chybných obchodním rozhodnutím.

 

Nový graf kontinuální ceny a histogram

Rozhodli jsme se učinit histogram použitelným i pro valuaci velmi vzdálených spreadů. A samozřejmě jsme to chtěli udělat správně.

Když provádíte jakoukoliv statistickou analýzu, pokoušíte se najít rovnováhu mezi dvěma efekty, které se přirozeně vylučují. Na jednu stranu chcete mít co nejvíce dat. Čím více dat máte, tím relevantnější a robustnější jsou závěry vaší analýzy. Na druhé straně chcete, aby data ve vašem datovém souboru byla maximálně relevantní pro vaše měření a přesná, jak jen to bude možné. Nechcete zaplnit svůj datový soubor nekvalitními daty jenom proto, aby měl dostatečnou velikost. Problém je, že neexistuje žádný jednoduchý způsob, jak určit perfektní poměr mezi velikostí datového souboru a kvalitou, resp spíše podřadností dat, které ještě do souboru zařadíte.

Ale pojďme k věci. Rozhodl jsem se změnit metodu výběru dat pro kontinuální cenu a tím pádem i histogram konkrétních kontraktů. Namísto posledního roku existence každého kontraktního roku se nyní vybere rok dat symetricky okolo aktuálního datumu pro každý kontraktní rok. Názorná ukázka bude lepší než tisíc slov.

Zde vidíte graf kontinuální ceny spreadu ZCN22-ZCZ21. Horní graf představuje nový způsob výpočtu, zatímco spodní graf předchozí způsob. Všechny následující grafy byly pořízeny 19. května 2021. Pomocí nové metody se vybere 6 měsíců dat za současným datumem a 6 měsíců dat před ním. To se provede pro každý expirační rok v minulosti. Datový soubor je tedy symetrický okolo současného datumu a jemu odpovídajícím datumům v předchozích letech.

Rozdíl není na první pohled tolik patrný. To je ale dáno tím, že ZCN22-ZCZ21 má do expirace pouze 7 měsíců. Kontraktní okno je tedy posunuto pouze o cca 1 měsíc ve srovnání s předchozí metodou. Rozdíl ale začně být zřetelný jakmile zvolíme vzdálenější spread, například ZCN23-ZCZ22. Nový způsob výpočtu je opět na horním grafu.

Nyní to vypadá úplně jinak. Všimněte si přítomnosti modré křivky na grafu. To je žádoucí, protože modrá odpovídá zadanému spreadu. ZCN23-ZCZ22 má cca 19 měsíců do expirace bližší nohy, což je hodně. Data pro každý kontrakt jsou vybrána +/- 6 měsíců okolo aktuálního datumu. V tomto případě tedy aplikace vybere cenová data mezi 25 a zhruba 13 měsíci do expirace pro každý expirační rok v historii. Doporučuji vám projít si podkladová data přímo v aplikaci.

V případě že zadáte kontrakt/spread s dobou do expirace kratší než 6 měsíců, algoritmus vybere poslední rok poslední rok existence kontraktu/spreadu, tak jako dřív. Dostupná data jsou totiž omezena právě expirací a tohle je jediný způsob jak vytvořil continuální časovou řadu pro futures/spready s expirací kratší než 6 měsíců.

 

Shrnutí

Nový způsob skládání dat má několik klíčových výhod oproti tomu původnímu.

Vždy obdržíte data futures kontraktu nebo spreadu, který jste zadali. Jinak řečeno, poslední hodnota na histogramu bude vždy odpovídat vámi zvolenému kontraktu/spreadu. Nově proto můžete provádět analýzu valuace i pro velmi vzdálené spready.

Vybraná data jsou maximálně relevantní pro aktuální (poslední) den dat. Algoritmus vybere cenová data +/- 6 měsíců okolo stávajícího datumu pro kontrakty/spready s více než 6-ti měsíci do expirace. Pokud vyberete kontrakt s kratší dobou do expirace, použije se poslední rok existence odpovídajících kontraktních měsíců napříč historií. Získáte maximální množství dat s nejmenší možnou odchylkou doby do expirace vůči aktuální poslední hodnotě (a tedy nejvyšší relevancí). Tomu říkáme win-win situace.

Je to vše? Inu, ne tak úplně. Je zde ještě jedna věc navíc. Chytrá funkce určená pro opravdu zkušené uživatele. Podrobně vám ji ale vysvětlím až v příštím článku, protože vás nechceme zahltit tolika novými informacemi naráz.

Posted in Novinky
Pavel Hála

Pavel is the founder and CEO of SpreadCharts.

Všechny články

Nenechte si ujít další zajímavé články

Pavel Hála

Spouštíme vylepšený model pro signály

Osobně považuji signály generované modelem umělé inteligence za základní kámen našeho software. Komoditní signály sice...

Celý článek
Pavel Hála

Data > názory

Před dvěma týdny můj bayesovský model pro akcie vydal silný buy signál. Můj osobní názor...

Celý článek
Pavel Hála

Dřevo je mrtvé, ať žije dřevo

Pokud obchodujete futures na dřevo, určitě jste si všimli, že už nějakou dobu nepřibyly žádné...

Celý článek
Pavel Hála

SPECIAL REPORT: Náklady těžařů stříbra

Před více než týdnem jsem zveřejnil tento trochu tajemný tweet. I když šlo o reakci...

Celý článek