Pavel Hála

SPECIAL REPORT: Náklady těžařů stříbra

Publikováno 20. 3. 2023

Před více než týdnem jsem zveřejnil tento trochu tajemný tweet. I když šlo o reakci na zlato, stejně to platí pro jakoukoli jinou fyzickou komoditu. Obzvláště však pro kovy jako je měď nebo stříbro.

 

Nabídka vs. poptávka po stříbře

Pointa je v tom, že průmyslové využití kovů zahrnuje poměrně komplexní procesy, které lze jen obtížně dokonale pochopit a predikovat jejich dopad.

Živě si pamatuji odborné názory na stříbro na začátku předchozí dekády po globální finanční krizi. Obsáhlé analýzy renomovaných institucí předpovídaly explozi poptávky po stříbře díky využití v hi-tech odvětvích jako jsou baterie, nanotechnologie a rozmach elektrifikace.

Ale nic z toho se nakonec neuskutečnilo. Ano, poptávka po stříbře rostla. Ale byl to velmi mírný, pozvolný růst. Všechny ty chytře znějící předpovědi se ukázaly být zcela mylné, protože k žádné explozi poptávky nedošlo.

Kromě nepochopení složitých aplikací stříbra v průmyslu si analytici neuvědomili, že technologie je dvojsečná zbraň. Zatímco některé aplikace vedly ke zvýšení poptávky po stříbře, jiné technologické průlomy vedly k vyšší efektivitě výrobních postupů, umožňující využít mnohem méně drahého kovu, než se původně odhadovalo.

Oproti tomu na straně nabídky se zdá být vše mnohem jednodušší. Zdrojem nového kovu je primárně těžba. A ačkoli těžba stříbra není úplně triviální podnik, je mnohem snazší jej pochopit a predikovat, než složité hi-tech aplikace na straně poptávky. Navíc poptávka se může rychle měnit, zatímco nabídka nikoliv. Vybudování nového dolu totiž trvá minimálně 5 let.

Když se vrátím k mému původnímu tweetu, považuji strategie postavené na extrémech na straně nabídky za mnohem úspěšnější než hypotézy zaměřené na budoucí změnu poptávky.

 

Náklady na těžbu stříbra

Ale jak to souvisí s náklady na těžbu stříbra? Ty naprosto nejlepší příležitosti vznikají, když cena stříbra klesne tak nízko, že začne ovlivňovat nabídku. Odhadování produkčních nákladů primárních těžařů stříbra proto může přinést obrovskou výhodu.

Nejraději sledujeme takzvané all-in sustaining costs (AISC), neboli celkové udržovací náklady. Ty zahrnují nejen výdaje přímo spojené s těžebním provozem, ale také nepřímé náklady, jako je další průzkum v rámci naleziště, administrativní náklady, nebo náklady na rekultivaci po ukončení těžby. Jak název napovídá, AISC určuje cenovou hladinu, při které je těžba dlouhodobě udržitelná ve stávajícím objemu.

 

Zpátky do května 2022

Vraťme se zpět do května minulého roku. Stříbro se obchodovalo blízko $22, a #silversqueeze trendovalo na Twitteru. Všichni byli naprosto přesvědčeni, že stříbro půjde vzhůru a v létě prolomí $30.

Tedy, všichni kromě nás. Díky mocným nástrojům aplikace SpreadCharts jsme správně předvídali další pokles ve střednědobém horizontu. A co je důležitější, díky jednoduché analýze produkčních nákladů primárních těžařů stříbra jsme určili cílovou oblast pro pokles mezi $15 a $20.

Můžete se o tom přesvědčit na vlastní oči, protože odemykáme starou videoanalýzu z minulého roku.

 

Aktuální náklady na těžbu stříbra

Dnes jsme vydali navazující analýzu. Ale nebude to jednoduchý a hrubý odhad jako loni. Tentokrát jsem manuálně zpracoval kompletní historická data nejvýznamnějších primárních těžařů stříbra a provedl podrobnou statistickou analýzu odhalující konkrétní cenové hladiny.

To jsou přesně ty cenové úrovně, pod nimiž se těžaři začnou dostávat do problémů a pravděpodobně tak půjde o oblasti silného supportu pro cenu stříbra.

Agregace těchto historických dat byla časově velmi náročná. Ruční přepis dat byl vlastně tou nejjednodušší částí. Ďábel se skrývá v detailech a tady to platí beze zbytku. AISC totiž není účetní standard. Každá společnost proto může tyto produkční náklady počítat mírně odlišně. Někdy dokonce firmy v průběhu času mění způsob výpočtu AISC a pak vydávají revidovaná data. Musel jsem proto důkladně studovat detaily v historických čtvrtletních účetních závěrkách pro každou společnost zvlášť a rozhodovat jaká data ještě mohu zahrnout do výpočtu. V některých případech mi nezbylo nic jiného než pracovat s daty na úrovni jednotlivých dolů.

Ale máme pro vás dobrou zprávu: Vy tohle martyrium podstupovat nemusíte! Uživatelé prémiové verze SpreadCharts mohou shlédnout zpracovaná data v naší nejnovější video analýze. Zanalyzovali jsme trendy v těchto datech a přinesli vám konkrétní závěry srozumitelnou formou. Užijte si analýzu!

Posted in Analýzy trhu and tagged
Pavel Hála

Pavel is the founder and CEO of SpreadCharts.

Všechny články

Nenechte si ujít další zajímavé články

Pavel Hála

Spouštíme vylepšený model pro signály

Osobně považuji signály generované modelem umělé inteligence za základní kámen našeho software. Komoditní signály sice...

Celý článek
Pavel Hála

Data > názory

Před dvěma týdny můj bayesovský model pro akcie vydal silný buy signál. Můj osobní názor...

Celý článek
Pavel Hála

Dřevo je mrtvé, ať žije dřevo

Pokud obchodujete futures na dřevo, určitě jste si všimli, že už nějakou dobu nepřibyly žádné...

Celý článek
Pavel Hála

Je bear market za námi?

Minulý rok jsme mnoho z vás zachránili před bear marketem na akciích. Nyní se samozřejmě...

Celý článek